Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hải Dương tư vấn về Nghị quyết 68 cho trên 2.200 tổ chức, doanh nghiệp

THỨ BA, 21/09/2021 09:50:27

Tuy nhiên, mới có 2 đơn vị được vay vốn để trả lương cho người lao động với tổng dư nợ hơn 140 triệu đồng.


Trên 2.200 doanh nghiệp được nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh liên hệ tư vấn về Nghị quyết 68 (ảnh minh họa)
Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hải Dương, đến nay, hệ thống của đơn vị đã liên hệ để tư vấn cho trên 2.200 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tiếp cận Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tư vấn về điều kiện được vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh; thủ tục hồ sơ cần hoàn thành theo quy định cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan.

Tuy nhiên, mới có 2 đơn vị được vay vốn để trả lương cho người lao động với tổng dư nợ hơn 140 triệu đồng. Một số doanh nghiệp khác đang được hỗ trợ để hoàn thiện hồ sơ.
HÀ KIÊN