Số điểm vi phạm hành lang lưới điện ở Thanh Miện tăng cao

THỨ SÁU, 17/12/2021 07:27:46

Trên địa bàn huyện còn 94 điểm vi phạm nằm trong hành lang lưới điện cao áp, tăng 24 điểm so với năm 2020.


Sáng 16.12, huyện Thanh Miện tổ chức tổng kết công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Điện lực huyện Thanh Miện đang quản lý hơn 209 km đường dây trung áp, gần 210 km đường dây cao áp và 278 trạm biến áp. Tính đến ngày 16.12, trên địa bàn huyện còn 94 điểm vi phạm nằm trong hành lang lưới điện cao áp, tăng 24 điểm so với năm 2020. Hầu hết các xã, thị trấn đều có điểm vi phạm.

Trong năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 121 sự cố lưới điện trung thế làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Trong đó có 27 sự cố do vi phạm hành lang lưới điện. Nguyên nhân do đường dây cao áp đi qua nhiều khu chuyển đổi có nhiều cây cối cao; vẫn còn tình trạng thả diều gần đường dây; một số hộ dân cố tình xây dựng công trình vi phạm hành lang lưới điện...

Để bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, huyện Thanh Miện yêu cầu ngành điện và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm. Đề xuất các giải pháp thực hiện giảm thiểu vi phạm hành lang lưới điện và ngăn ngừa các điểm vi phạm phát sinh.

ĐQ