Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm mạnh

THỨ SÁU, 03/12/2021 10:42:13

11 tháng qua, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Hải Dương đạt 298,1 USD, chỉ bằng 63% so với cùng kỳ năm 2020.

Có 16 dự án mới với số vốn đăng ký 109,9 triệu USD và điều chỉnh vốn đầu tư 38 lượt dự án với số vốn tăng thêm 180,3 triệu USD. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 492 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 9.227 triệu USD đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ (gồm 251 dự án trong khu công nghiệp với số vốn 5.046 triệu USD; 241 dự án ngoài khu công nghiệp với số vốn 4.181 triệu USD).

Tổng lũy kế vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp FDI ước đạt 6.880 triệu USD. 

PV