Thu ngân sách của Gia Lộc vượt hơn 30% dự toán năm

THỨ NĂM, 06/10/2022 20:18:06

9 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Gia Lộc đạt gần 350,2 tỷ đồng, vượt 30,3% dự toán năm, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Một số khoản thu đạt cao như thu ngoài quốc doanh hơn 33,6 tỷ đồng, vượt 33,5% dự toán; thu phí, lệ phí hơn 24,2 tỷ đồng, vượt gần 11%; thuế thu nhập cá nhân hơn 9,5 tỷ đồng, vượt 7,6%.

Thời gian qua, huyện Gia Lộc đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả, cùng sự cố gắng của các cấp, ngành trong công tác thu ngân sách. Huyện cũng đẩy mạnh công tác chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế...
NGỌC THỦY