TP Hải Dương giải phóng mặt bằng 75 dự án

THỨ NĂM, 09/12/2021 10:00:00

Năm 2021, khối lượng giải phóng mặt bằng của TP Hải Dương vượt 66% kế hoạch năm và tăng 144% so với năm trước.

Theo UBND TP Hải Dương, năm 2021 thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng 75 dự án, trong đó có 13 dự án mới triển khai, với khối lượng gấp 2,7 lần so với năm trước. Thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 9 dự án, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đợt cho 29 dự án với số tiền hơn 415 tỷ đồng, vượt 66% kế hoạch năm, tăng 144% so với năm 2020.

Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác quy hoạch, thủ tục đầu tư dự án và sự đồng thuận của người dân nên một số dự án mới triển khai trong năm 2021 không đạt mục tiêu đề ra, chỉ đạt từ 30-80% kế hoạch. Cụ thể như dự án khu dân cư mới Ngọc Sơn, trạm xử lý nước thải phía tây thành phố, đường vành đai I...

HOÀNG LINH