UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng

THỨ NĂM, 21/10/2021 18:30:31

Chiều 21.10, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh để xem xét và cho ý kiến về nội dung các tờ trình, báo cáo của các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT).

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài chính trong phối hợp các sở, ngành, địa phương xây dựng tờ trình về quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng chí cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình. Theo đó, tỷ lệ điều tiết phân chia như đề xuất đã bảo đảm được vai trò chủ đạo, điều tiết của ngân sách cho các công trình lớn của tỉnh trên địa bàn cấp huyện, cấp xã. Việc quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh theo đề xuất bảo đảm sự chia sẻ trong cân đối điều hành nhiệm vụ thu chi giữa các cấp, góp phần bảo đảm mục tiêu chung, phát triển đồng đều giữa các lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nội dung tờ trình đã thể hiện sự quan tâm chung của tỉnh đến mục tiêu phát triển riêng của từng địa phương trong triển khai các dự án, công trình trọng điểm
              
Để sử dụng hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn vốn điều tiết, nguồn vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải quản lý, phân bổ nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên hợp lý để mang lại hiệu quả cao, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tại phiên họp để xem xét tỷ lệ điều tiết cho phù hợp với thực tiễn; cần xây dựng, nêu rõ các tiêu chí của công trình trọng điểm của xã, huyện để hưởng tỷ lệ điều tiết 100% nguồn thu tiền sử dụng đất.

Tại phiên họp, Sở KHĐT báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương, gồm: Đầu tư xây dựng cầu Cậy và đường dẫn hai đầu cầu; di dời hạ tầng kỹ thuật và bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường dẫn cầu Kênh Vàng đến quốc lộ 37, tỉnh Hải Dương; tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và dự án đầu tư xây dựng mới Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Hải Dương).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải đầu tư dự án tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Việc đầu tư dự án này nhằm bảo đảm cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản, công nghiệp và tiêu úng cho một phần diện tích đất tự nhiên trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KHĐT tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, đặc biệt quan tâm vấn đề kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án. Chủ đầu tư quan tâm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án. Sở KHĐT hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục để trình UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Trong quá trình thực hiện dự án cần xem xét ưu tiên thứ tự, phân kỳ đầu tư các hạng mục cho phù hợp, nâng cao hiệu quả đầu tư.
             
 Liên quan đến 2 dự án: xây dựng mới cầu Cậy và đường dẫn hai đầu cầu; di dời hạ tầng kỹ thuật và bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường dẫn cầu Kênh Vàng đến quốc lộ 37, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết phải đầu tư 2 dự án này.

Giao Sở KHĐT tham mưu giải quyết dứt điểm những hạn chế của dự án cầu Cậy trước khi thực hiện các thủ tục triển khai dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Ninh làm rõ chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Những vấn đề ngoài phạm vi giải quyết cấp tỉnh cần kiến nghị xin ý kiến các bộ, ngành trung ương để sớm hoàn thiện báo cáo trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến...

PHAN ANH