Tâm huyết với công tác tuyên giáo

THỨ BA, 20/09/2022 08:27:39

Với sự tận tụy, sáng tạo trong công việc, đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Tứ Kỳ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích của đơn vị, địa phương.


Đồng chí Phạm Hồng Hạnh trong một cuộc tiếp xúc cử tri

 
Nhiều năm nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tứ Kỳ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá là đơn vị đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Dưới sự lãnh đạo, định hướng của đồng chí Phạm Hồng Hạnh, công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương ở huyện Tứ Kỳ có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài huyện không chỉ tiếp nhận thông tin của địa phương qua các kênh truyền thống mà còn cập nhật qua nhiều kênh thông tin mới. Đồng chí Hạnh đã chỉ đạo tăng cường đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp từng đối tượng như tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên, Bản tin nội bộ của huyện, Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, pano, áp phích, khẩu hiệu, tại các cuộc họp... Công tác tuyên truyền được nâng cao chất lượng theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Bằng việc tăng cường viết các tin bài phản bác, nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, sáng tạo, kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong huyện, công tác tuyên giáo của huyện đã tác động tích cực đến tư tưởng, tâm trạng xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng và phát triển Fanpage TỨ KỲ 24H, các nhóm Zalo, Facebook để thường xuyên thông tin đến đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân. Các tin tức, sự kiện và những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình, kinh nghiệm hay, các chủ trương, chính sách được thông tin kịp thời, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Đặc biệt, năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Cuộc thi xây dựng các video tuyên truyền nét đẹp truyền thống, văn hóa, lịch sử quê hương, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia.

Với vai trò là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Phạm Hồng Hạnh dám nghĩ, dám làm, có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị. Với phương châm “lấy người học là trung tâm”, “hướng về cơ sở”, công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị được gắn với thực tiễn; bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị với rèn luyện tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất, đạo đức cách mạng cho học viên. Những năm qua, trung tâm đã xây dựng nền nếp, kỷ cương giảng dạy, học tập và làm theo Bác với phương châm “nghiêm túc - đúng giờ”; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị của trung tâm những năm qua luôn vượt chỉ tiêu với thành tích xuất sắc. Tứ Kỳ là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức được lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho công nhân để phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân. 

Đồng chí Hạnh tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện các công việc đột phá. Những việc khó, tồn đọng được quan tâm đôn đốc, tập trung giải quyết. Đến nay, về cơ bản các công việc đột phá được triển khai bảo đảm tiến độ. Nhiều công việc đột phá đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch và đạt kết quả tốt như: sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; xây dựng nền nếp, kỷ cương, kỷ luật công vụ và phương pháp làm việc khoa học trong đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra vi phạm mới; hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hồng Hạnh cũng gương mẫu trong tác phong, có lối sống giản dị, hòa đồng, trách nhiệm trong công việc. Với sự đóng góp của đồng chí Hạnh, cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện nhiều năm đạt Tập thể Lao động xuất sắc, được tỉnh và huyện khen thưởng. Bản thân đồng chí Hạnh liên tục là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những đóng góp cho địa phương, đồng chí Hạnh được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 và được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
HOÀNG BIÊN