Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh học và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực

THỨ SÁU, 30/07/2021 06:32:52

5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học và làm theo gương Bác ở các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đi vào nền nếp, mang lại nhiều chuyển biến tích cực.


Việc học và làm theo Bác giúp các cán bộ, đảng viên ở Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương làm tốt nhiệm vụ được giao

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng, chi bộ, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện nghiêm túc, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tạo chuyển biến trong công việc

Nhiều năm nay, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) xác định thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm quan trọng để giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Vào các kỳ sinh hoạt hằng tháng, chi bộ đều dành thời gian thỏa đáng để học tập, nghe các câu chuyện về tấm gương của Bác và gắn nội dung học tập với thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ đăng ký nêu gương, tự giác, nghiêm túc thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong những đợt dịch Covid-19 vừa qua, khi lượng hồ sơ đề nghị giải quyết bảo hiểm thất nghiệp tăng đột biến, trung tâm đã tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên làm ngoài giờ, ngày nghỉ để thanh toán kịp thời, bảo đảm chế độ cho người lao động. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương cho biết: "Có thể khẳng định việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chất lượng hoạt động tiếp đón, phục vụ người dân ở đơn vị".

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo gương Bác ở Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh cũng đã trở thành phong trào thiết thực, tạo môi trường làm việc ngày càng hiệu quả và góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, viên chức ngành bảo hiểm tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân. Ngành đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ, đảng viên, viên chức hướng tới sự hài lòng của đơn vị sử dụng lao động, người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách trong tỉnh. Đồng chí Vũ Đức Khiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh cho biết: "Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tăng cường thực hiện các giải pháp cải cách hành chính để tạo thuận lợi tốt nhất cho người lao động, các tổ chức và nhân dân. Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã đưa 24 bộ thủ tục hành chính để thực hiện tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận "một cửa" ở cấp huyện, đồng thời tăng cường triển khai giao dịch điện tử đến các đơn vị sử dụng lao động, đạt 90% và đẩy mạnh chi trả chế độ bảo hiểm qua ATM".

Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05

5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học và làm theo gương Bác ở các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đi vào nền nếp, mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức cơ sở đảng xác định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Từ năm 2017-2020 đã có trên 27.000 lượt đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xây dựng bản đăng ký nêu gương gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cá nhân. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lựa chọn và đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 13 nội dung công việc đột phá để tổ chức thực hiện. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở cũng đã lựa chọn và đăng ký 402 công việc đột phá với Đảng ủy Khối. 

Việc bình xét các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, ghi sổ “gương người tốt, việc tốt" được thực hiện nghiêm túc, phát huy hiệu quả rõ nét. Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ đã có 446 lượt tập thể, 3.210 lượt cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các chi bộ, đảng bộ được ghi sổ "Người tốt, việc tốt”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng 22 tập thể, 28 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 2 tập thể, 44 cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh biểu dương, khen thưởng...

Năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 1 trong 2 công việc đột phá là thực hiện tốt việc đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và xây dựng gương điển hình tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05, các quy định về nêu gương của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ quán triệt sâu sắc kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chi bộ trực thuộc tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, nhất là người đứng đầu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo phương châm "5 rõ". Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các cuộc sinh hoạt chi bộ. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã xác định gắn với thực thi đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và lấy đây là căn cứ để đánh giá cán bộ, thực hiện công tác cán bộ. Xây dựng và nhân rộng những gương tập thể, cá nhân điển hình để việc nêu gương thực sự trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong công tác và cuộc sống của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

THU BIÊN