Phát hành tài liệu học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

THỨ BA, 11/01/2022 12:00:00

Tài liệu này được dùng học tập trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quý I.2022.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa biên tập và phát hành 8.500 cuốn tài liệu học tập chuyên đề: “Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Đảng bộ tỉnh Hải Dương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tài liệu gồm 3 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên Đảng bộ tỉnh Hải Dương nêu cao tính tiền phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số câu chuyện kể về Bác Hồ. 

ĐOÀN THÊU