314 người làm việc trong ngành giáo dục nghỉ việc

THỨ TƯ, 07/12/2022 07:00:00

Đó là con số theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm 2020 đến tháng 10.2022.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2020 đến tháng 10.2022, toàn tỉnh có 314 giáo viên, cán bộ quản lý của ngành giáo dục nghỉ việc. Riêng 10 tháng của năm 2022, có 118 giáo viên, cán bộ quản lý nghỉ việc. Cấp mầm non có nhiều giáo viên nghỉ việc nhất với 184 người, cấp tiểu học 76 người… Trong số này có 106 người có thâm niên làm việc từ 10-20 năm.

Giáo viên nghỉ việc do chế độ tiền lương, phụ cấp chưa phù hợp, nhất là giáo viên mới vào nghề, giáo viên hợp đồng. Một số giáo viên dù gắn bó nhiều năm trong ngành nhưng bị áp lực trước những yêu cầu đổi mới giáo dục...
 
PV