Cẩm Giàng: Phát triển thêm 15 công đoàn cơ sở

THỨ HAI, 14/09/2020 12:52:49

Từ năm 2015 đến nay, huyện Cẩm Giàng đã phát triển thêm 15 công đoàn cơ sở (CĐCS) tại khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, kết nạp thêm 3.182 đoàn viên, đạt chỉ tiêu đề ra.

Đó là công đoàn các Công ty TNHH: KR VINA, JIATE Việt Nam, Dinh dưỡng thực phẩm Thái Lan, Vật liệu giày An Dương, Shint Young Vina...

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, bám sát cơ sở, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp các chủ doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của công đoàn với hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời vận động thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp đủ điều kiện...

Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng hiện quản lý 138 CĐCS, trong đó có 57 CĐCS tại khu vực kinh tế ngoài quốc doanh với trên 7.000 đoàn viên.

VIỆT QUỲNH