Cán bộ, lao động TP Hải Dương đề xuất hơn 4.200 sáng kiến, làm lợi hơn 10 tỷ đồng

THỨ BẢY, 27/06/2020 13:40:43

Sáng 27.6, Liên đoàn Lao động TP Hải Dương tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2020-2025.


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và TP Hải Dương trao giấy khen cho các tập thể điển hình

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; tổ chức tọa đàm để những tập thể, cá nhân tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm thành công.

Liên đoàn Lao động TP Hải Dương đang quản lý chỉ đạo trực tiếp 219 công đoàn cơ sở, với tổng số 16.488 đoàn viên công đoàn. Những năm qua, các cấp công đoàn thành phố luôn chủ động phối hợp phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. Kết quả, 5 năm qua, công nhân, viên chức, lao động thành phố đã đề xuất hơn 4.200 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học, có tổng giá trị làm lợi hơn 10 tỷ đồng. 7.603 lượt chị em đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà... 


Đại diên tập thể và cá nhân tham gia tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm

Giai đoạn 2020-2025, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục động viên người lao động thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất. Phấn đấu hằng năm có từ 70% số công đoàn cơ sở trở lên động viên người lao động có sáng kiến trong hoạt động chuyên môn, sản xuất...

THANH NGA