Cấp phép cho gần 1.400 lao động nước ngoài

THỨ BA, 06/12/2022 14:14:55

Nhiều lao động nước ngoài có nhu cầu trở lại các doanh nghiệp tại Việt Nam làm việc do dịch Covid-19 được kiểm soát.

Từ đầu năm đến hết tháng 11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép cho gần 1.400 lao động nước ngoài, chiếm khoảng 70% số hồ sơ đề nghị, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do dịch Covid-19 được kiểm soát nên nhiều lao động nước ngoài có nhu cầu trở lại các doanh nghiệp tại Việt Nam làm việc. 

Việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nộp hồ sơ đến khi xét duyệt. Sau cấp phép, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục giám sát các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài theo quy định. 
PV