Chí Linh: Thêm 1 công đoàn cơ sở doanh nghiệp

THỨ HAI, 25/05/2020 08:51:30

Liên đoàn Lao động TP Chí Linh vừa ra mắt công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dược phẩm TRADIPHAR (ở phường Hoàng Tiến) với 25 đoàn viên.

Doanh nghiệp này hoạt động từ năm 2014, chủ yếu sản xuất và cung cấp các thực phẩm chức năng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe như tuần hoàn não, bổ gan, xương khớp...

Liên đoàn Lao động TP Chí Linh hiện quản lý 160 công đoàn cơ sở, trong đó có 64 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với trên 12.000 đoàn viên. Năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố thành lập 3 công đoàn cơ sở, kết nạp trên 1.000 đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc kết nạp đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn gặp khó khăn.           
                                                        
TRUNG TUÂN