Từ ngày 15.8, lương viên chức thư viện cao nhất gần 11,25 triệu đồng

THỨ BA, 02/08/2022 09:30:00

Theo thông tư mới, mức lương cao nhất của thư viện viên đạt gần 11,25 triệu đồng/tháng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện. Theo quy định tại thông tư này, viên chức chuyên ngành thư viện sẽ được bổ sung chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I (mã số V.10.02.30). Đây là hạng chức danh mới và cao nhất trong các chức danh nghề nghiệp thư viện. Do đó, mức lương tối đa của viên chức thư viện cũng được tăng đáng kể.

Theo điều 9 của Thông tư 02, chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, hệ số lương từ 5,75 - 7,55. So với quy định trước đây, thư viện viên hạng IV thay đổi từ hệ số lương cố định (bậc 2, hệ số 2,06) thành áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, hệ số lương 1,86 - 4,06. Các chức danh thư viện viên còn lại không thay đổi hệ số lương. 

Cụ thể, thư viện viên hạng I: viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2) hệ số lương 5,75 - 7,55; mức lương 8.567.500 - 11.249.500 đồng/tháng. Thư viện viên hạng II: viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2) hệ số lương 4,00 - 6,38; mức lương 5.960.000 - 9.506.200 đồng/tháng. Thư viện viên hạng III: viên chức loại A1 hệ số lương 2,34 - 4,98; mức lương 3.486.600 - 7.420.200 đồng/tháng. Thư viện viên hạng IV: viên chức loại B hệ số lương 1,86 - 4,06; mức lương 2.771.400 - 6.049.400 triệu đồng/tháng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15.8.