Chưa có lao động làm hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp Covid-19

THỨ BA, 28/03/2023 08:14:32

Từ ngày 1.4 tới, Covid-19 chính thức được công nhận trong danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.


Những người mắc Covid-19 trong quá trình lao động từ ngày 1.2.2020 đến trước 1.4.2023 được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp (ảnh minh họa)
Theo đại diện Khoa Bệnh nghề nghiệp (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) đến ngày 27.3, Hải Dương chưa có tổ chức, cá nhân nào làm hồ sơ bệnh nghề nghiệp Covid-19 để khám giám định và được hưởng chế độ theo quy định.

Nguyên nhân do Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT của Bộ Y tế xác định thêm Covid-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội mới được ban hành từ tháng 2 nên nhiều đơn vị, cá nhân đang tìm hiểu, chưa thực hiện các thủ tục để hưởng chế độ. Ngoài ra, các văn bản hướng dẫn thực hiện thông tư cũng mới được ban hành nên cũng chưa triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Từ ngày 1.4 tới, Covid-19 mới chính thức được công nhận trong danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội nên nhiều nơi vẫn chưa triển khai. 

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, những người làm nghề, công việc được xác định mắc Covid-19 trong thời gian từ ngày 1.2.2020-1.4.2023 được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và được hưởng chế độ. Tùy vào tình trạng bệnh mà mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp được nhận một lần hoặc hằng tháng.
PV