​Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh: Thêm 18 công đoàn cơ sở

THỨ HAI, 23/11/2020 14:03:40

Việc thành lập các công đoàn cơ sở đã đáp ứng nguyện vọng của công nhân lao động, động viên họ hăng say lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Từ đầu năm đến ngày 19.11, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã thành lập 18 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 3.000 đoàn viên, vượt 30% kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số lên 159 CĐCS trong tổng số 176 doanh nghiệp. Các CĐCS mới thành lập có đông đoàn viên như Công ty TNHH Sản phẩm giấy Leo Việt Nam, Công ty TNHH Nhựa Tating, Công ty CP Nhựa và Bao bì An Vinh...

Ngay từ đầu năm, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục đưa nội dung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Qua đó xây dựng kế hoạch triển khai, tiếp cận để vận động, tuyên truyền thành lập CĐCS với nhiều hình thức. Việc thành lập các CĐCS đã đáp ứng nguyện vọng của công nhân lao động, động viên họ hăng say lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

PV