Đài Loan dẫn đầu số lao động Hải Dương sang làm việc theo hợp đồng

THỨ BA, 04/10/2022 12:09:19

Đây là thị trường làm việc truyền thống của lao động Hải Dương nhiều năm qua.

Theo tổng hợp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, 9 tháng qua, toàn tỉnh có gần 8.500 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Trong đó có gần 4.300 người đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), chiếm gần 50% số người đi xuất khẩu lao động của tỉnh. Đây cũng là thị trường dẫn đầu về số lao động Hải Dương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong 9 tháng.

Đài Loan là thị trường làm việc truyền thống của lao động Hải Dương nhiều năm qua.

Sau Đài Loan, số người lao động làm việc tại Nhật Bản đứng thứ hai với hơn 3.900 người, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, số lượng người đi xuất khẩu lao động không tăng nhiều do những nơi này nhu cầu tuyển dụng chưa lớn.
 
BẢO ANH