[Đồ họa] Lương công chức loại A2 tăng đáng kể khi lương cơ sở tăng mức 1,8 triệu đồng từ 1.7

THỨ BA, 21/03/2023 08:49:46

Từ 1.7.2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng (20,8%). Khi đó, mức lương cao nhất của công chức loại A2 đạt trên 12,2 triệu đồng.