Dồn ngày phép cả năm để nghỉ một lần, có được không?

THỨ SÁU, 20/05/2022 13:00:00

Hỏi: Mỗi năm tôi có 12 ngày nghỉ phép. Tôi có việc riêng muốn nghỉ dồn một lúc 12 ngày phép của cả năm có được không và tiền lương những ngày nghỉ phép được tính theo căn cứ nào?

THÙY DUNG (Gia Lộc)


Trả lời: Theo khoản 1 điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về chế độ nghỉ hằng năm (nghỉ phép) thì người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về tiền lương làm căn cứ cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm thì tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động khi nghỉ phép tính theo mức tiền lương trên hợp đồng lao động chứ không tính theo lương thực tế (thu nhập thực tế). Thu nhập thực tế của người lao động có thể là những khoản hỗ trợ khác của doanh nghiệp và được hiểu rằng chỉ khi người lao động đi làm thì mới được hưởng như hỗ trợ ăn trưa, xăng xe, điện thoại...

Về việc nghỉ dồn phép, Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Với quy định trên, việc bạn và người sử dụng lao động thỏa thuận bạn được nghỉ dồn 12 ngày phép năm là không trái quy định.