Gần 80% số lao động trẻ làm nghề mộc thôn Ngô Đồng

THỨ BA, 06/12/2022 15:23:38

Làng nghề đang tạo việc làm cho khoảng 200 lao động, với mức thu nhập từ 7-15 triệu đồng/người/tháng.

Do thu nhập tốt nên nhiều thanh niên ở thôn Ngô Đồng, xã Nam Hưng đã về quê lập nghiệp hoặc làm nghề mộc

Theo đại diện UBND xã Nam Hưng (Nam Sách), làng nghề mộc thôn Ngô Đồng có gần 80% số lao động trẻ làm nghề. Đây là một trong những làng nghề thu hút nhiều lao động trẻ của huyện Nam Sách do nghề này đang sử dụng nhiều máy móc hiện đại; thu nhập mấy năm gần đây tăng lên... 

Làng nghề mộc Ngô Đồng đang tạo việc làm cho khoảng 200 lao động, chủ yếu là người dân trong xã với mức thu nhập từ 7-15 triệu đồng/người/tháng. 
HM