Kinh Môn mới có 8 lao động được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68

THỨ HAI, 27/09/2021 15:33:19

8 lao động của Công ty TNHH Namlee International được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng, trong đó 6 người đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được nhận thêm 1 triệu đồng/trẻ.

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách 8 lao động của Công ty TNHH Namlee International được hưởng chính sách hỗ trợ ngừng việc do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về “Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coivd-19”. 

Đây là những người đầu tiên của thị xã Kinh Môn được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Do những người này thuộc diện cách ly y tế 19 ngày từ ngày 1-19.8 nên sau khi quay trở lại làm việc, doanh nghiệp mới lập hồ sơ, đề nghị cơ quan chức năng xét duyệt trợ cấp.

Tổng kinh phí hỗ trợ là 14 triệu đồng, mỗi người được nhận 1 triệu đồng. 6 người đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ.
 
UBND tỉnh giao UBND thị xã Kinh Môn thực hiện việc chi trả theo quy định.

PV