Ký kết thêm 36 bản thỏa ước lao động tập thể

THỨ BA, 13/10/2020 09:55:07

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, từ đầu năm đến nay có 36 bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết.

Đến nay, trong tổng số 761 doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở trong tỉnh, có 525 bản thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết.

Nhiều nội dung trong bản thỏa ước có lợi hơn cho người lao động. Cụ thể như hưởng lương trong một số ngày nghỉ (ông, bà mất; các ngày kỷ niệm...); nghỉ chiều thứ bảy; tăng tiền thưởng, hỗ trợ tiền du lịch, nuôi con nhỏ, xăng xe, nhà ở, tiền điện thoại, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca...

Liên đoàn Lao động tỉnh đang tiếp tục rà soát các bản thỏa ước đã hết hạn và những doanh nghiệp chưa ký kết thỏa ước để thỏa thuận, thương lượng ký kết lại, ký kết nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các công đoàn cơ sở dựa vào tình hình sản xuất thực tế để thương lượng nhiều chính sách có lợi cho công nhân, bảo đảm việc làm, thu nhập và các chính sách liên quan đến người lao động.  
PV