Lao động Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam được hỗ trợ tiền thuê nhà nhiều nhất huyện Cẩm Giàng

THỨ TƯ, 03/08/2022 08:40:17

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam hiện có khoảng 13.000 lao động, trong đó số công nhân ở trọ chiếm hơn 20%.


Huyện Cẩm Giàng phải bổ sung thêm người để hỗ trợ thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Theo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Giàng, Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (ở khu công nghiệp Phúc Điền) là doanh nghiệp có nhiều lao động được nhận quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà nhất huyện. Công ty có tổng số gần 3.200 công nhân được nhận hỗ trợ. Hơn 2.500 lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được nhận mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng và hơn 600 lao động quay trở lại thị trường lao động được nhận mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Những lao động trên được nhận tiền hỗ trợ trong vòng 3 tháng.

UBND huyện Cẩm Giàng đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục để chuyển tiền đến người lao động.
 
BẢO ANH