Mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 1 hoạt động chào mừng bầu cử

THỨ BẢY, 15/05/2021 13:30:58

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành chỉ đạo mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 1 hoạt động thiết thực để hưởng ứng, chào mừng.

Công đoàn Trường Tiểu học Kim Xuyên tuyên truyền trực quan về bầu cử gắn với tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
Liên đoàn Lao động huyện đã cung cấp hơn 400 pano tuyên truyền bầu cử; chuyển trên 50 file ghi âm đến các công đoàn cơ sở để tuyên truyền trên hệ thống loa nội bộ của đơn vị, doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các công đoàn cơ sở  thực hiện tốt công tác tuyên truyền như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, phát tờ rơi; lập nhóm Zalo của công đoàn...

Liên đoàn Lao động huyện đã gửi văn bản đến lãnh đạo doanh nghiệp và các công đoàn cơ sở đề nghị tạm dừng hoạt động sản xuất vào ngày chủ nhật 23.5 để tạo điều kiện cho công nhân đi bỏ phiếu, trong đó chú trọng tới phòng chống dịch trong tổ chức bầu cử cho công nhân, lao động. Những doanh nghiệp không thể dừng sản xuất thì bố trí các ca trực hợp lý để bảo đảm 100% số công nhân được thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử.
PV