Nắm bắt tình hình việc làm, đời sống công nhân để có giải pháp hỗ trợ kịp thời

THỨ HAI, 05/12/2022 14:11:49

Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường nắm bắt tình hình việc làm, đời sống đoàn viên, người lao động.

Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp bị thiếu hụt, cắt giảm đơn hàng dẫn đến nhiều lao động bị mất việc làm, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường nắm bắt tình hình việc làm, đời sống đoàn viên, người lao động (NLĐ); tổng hợp những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của NLĐ để báo cáo Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đối với những doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, công đoàn cơ sở phối hợp doanh nghiệp giữ việc làm cho NLĐ, nhất là lao động mang thai, đang nuôi con nhỏ hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Đối với doanh nghiệp có dấu hiệu phát sinh xung đột, mâu thuẫn, công đoàn phối hợp các ngành chức năng có giải pháp kịp thời, bảo đảm quyền lợi NLĐ. Tăng cường kết nối, giới thiệu việc làm cho lao động bị mất việc, chăm lo NLĐ trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2023.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát, nắm bắt danh sách doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, không bảo đảm tiền lương, thưởng Tết cho NLĐ để phối hợp chính quyền địa phương sớm có giải pháp cụ thể bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.  

* Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng vừa yêu cầu các doanh nghiệp trong tỉnh rà soát và gửi báo cáo việc tuyển dụng, sử dụng, cắt giảm lao động trong tháng 11 và 3 tháng tới. Việc cắt giảm hoặc dự kiến cắt giảm lao động phải nêu rõ lý do. 
PV