Nỗ lực thành lập công đoàn cơ sở

THỨ BẢY, 16/11/2019 09:41:30

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh luôn coi công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm.

Công đoàn ngành công thương tổ chức ra mắt công đoàn cơ sở mới thành lập
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực đặt ra không ít thách thức đối với hoạt động công đoàn ở nước ta, nhất là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS). Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, bằng nhiều nỗ lực, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động này.

Nhiệm vụ trọng tâm

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh luôn coi công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm, đưa nội dung này là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Bám sát Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023, năm nay LĐLĐ tỉnh giao chỉ tiêu thành lập 50 CĐCS, kết nạp 13.125 đoàn viên cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gồm các công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp, LĐLĐ huyện, thành phố. Chỉ đạo tất cả các đơn vị thường xuyên tiến hành khảo sát doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn để vận động, tuyên truyền thành lập CĐCS.

LĐLĐ tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động phát triển công đoàn ngoài quốc doanh do đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng ban. Ban có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong vận động, tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các thành phần kinh tế theo quy định. Ban này họp định kỳ 2 lần/năm để đưa ra biện pháp thực hiện, đánh giá kết quả, tổng kết kinh nghiệm trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào thực tiễn đơn vị, địa phương mình xây dựng kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu được giao. Năm nay, Công đoàn ngành công thương được giao chỉ tiêu thành lập 1 CĐCS, phát triển 1.000 đoàn viên công đoàn. Ông Trần Đại Duyệt, Chủ tịch Công đoàn ngành công thương cho biết công đoàn ngành là đơn vị đặc thù, không có địa bàn phân giới mà phải bám theo các ngành sản xuất, kinh doanh phù hợp với đặc thù của ngành. Xác định rõ những khó khăn đó, ngay từ đầu năm, công đoàn ngành đã xây dựng phương án bám sát các thông tin từ phía cơ quan chức năng để nắm bắt thông tin doanh nghiệp hoạt động; đồng thời giao nhiệm vụ cho tất cả các đồng chí trong Ban Chấp hành công đoàn ngành luôn kịp thời nắm bắt tình hình các đơn vị sản xuất, kinh doanh liên đới chưa thành lập tổ chức công đoàn để báo cáo về công đoàn ngành. Từ đó, cán bộ công đoàn chuyên trách của ngành sẽ tiếp cận, tổ chức vận động, thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên.

Vượt chỉ tiêu

Đến ngày 5.11, toàn tỉnh thành lập 59 CĐCS (vượt 18% chỉ tiêu cả năm), phát triển 14.154 đoàn viên (vượt gần 8%). Một số đơn vị điển hình trong việc thành lập CĐCS là Công đoàn ngành công thương thành lập 4 CĐCS (chỉ tiêu giao 1), LĐLĐ các huyện Bình Giang, Thanh Hà, Kim Thành, Tứ Kỳ, mỗi đơn vị đều thành lập vượt 2 CĐCS so với chỉ tiêu giao...

Thời gian qua, hầu hết các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều nỗ lực thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, có những biện pháp thực hiện sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Đến nay, LĐLĐ huyện Tứ Kỳ là khối đơn vị cấp huyện, thành phố thành lập được số CĐCS cao nhất (5 CĐCS), vượt 2 CĐCS so với chỉ tiêu được giao. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết để có kết quả này, LĐLĐ huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm Xã hội, Chi cục Thuế... và chính quyền các xã để nắm bắt thông tin về các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động chưa thành lập CĐCS. Sau đó, LĐLĐ huyện thực hiện 2 phương án là gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp, đề xuất việc thành lập CĐCS và tiếp cận công nhân để tuyên truyền về hoạt động của tổ chức công đoàn, lợi ích khi trở thành đoàn viên công đoàn. Khi các buổi tiếp xúc, gặp gỡ thành công là điều kiện chín muồi để tuyên truyền thành lập CĐCS.

Đến thời điểm này, Công đoàn ngành công thương đã thành lập được 4 CĐCS (vượt 3 CĐCS so với chỉ tiêu), phát triển 2.713 đoàn viên (vượt hơn 171% so với chỉ tiêu). Ngoài việc xây dựng kế hoạch cụ thể như trên, công đoàn ngành còn tận dụng mối quan hệ với các đơn vị bạn ở các tỉnh, thành phố lân cận để khai thác thông tin việc các doanh nghiệp mở chi nhánh về Hải Dương. Sau đó tiếp cận để tuyên truyền thành lập CĐCS. Để việc vận động đạt kết quả tốt, Công đoàn ngành thường tạo dựng mối quan hệ tốt với bộ phận nhân sự của doanh nghiệp. Đây là bộ phận có thể tác động tích cực với chủ doanh nghiệp, giúp việc vận động thành lập CĐCS đạt kết quả tốt.
THANH NGA