Phòng ngừa tai nạn lao động trong các làng nghề

THỨ BA, 06/12/2022 15:32:22

Lớp tập huấn phòng ngừa tai nạn lao động tại các làng nghề là một trong những nội dung nhằm thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 Cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn các quy định của pháp luật và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động tại các làng nghề cho các đại biểu

Ngày 6.12, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ) tại các làng nghề cho 150 cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của các huyện, thị xã, thành phố, đại diện một số doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất tại các làng nghề trong tỉnh…

Thông qua dẫn chứng các trường hợp cụ thể về TNLĐ ở các làng nghề đã từng xảy ra trong tỉnh, các học viên nắm bắt được các nguy cơ thường xảy ra TNLĐ tại đây; trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi xảy ra các vụ tai nạn. Các học viên cũng được tìm hiểu biện pháp phòng ngừa TNLĐ, ý nghĩa của việc trang bị bảo hộ lao động cho những người làm nghề, nhất là ở những bộ phận có nguy cơ cao; chính sách đối với người lao động khi bị tai nạn; các quy định về an toàn lao động mà chủ các doanh nghiệp trong làng nghề phải thực hiện khi tổ chức sản xuất.

Lớp tập huấn là một trong những nội dung nhằm thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được UBND tỉnh ban hành tháng 6 vừa qua. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 80% số làng nghề, HTX có nguy cơ cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động.

PV