Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sao Đỏ làm đúng chuyên ngành đạt trên 80%

THỨ HAI, 30/01/2023 17:12:45

Để đạt mục tiêu này ngay từ đầu năm học nhà trường đã liên kết với các doanh nghiệp để sinh viên có điều kiện thực tập...

Năm 2022, sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo đạt trên 80%. Sinh viên học một số ngành như kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ thông tin tốt nghiệp ra trường có việc làm và đúng chuyên ngành đào tạo đạt trên 95%.

Năm 2023 Trường Đại học Sao Đỏ phấn đấu tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo đạt từ 85% trở lên.

Để đạt mục tiêu này ngay từ đầu năm học nhà trường đã liên kết với các doanh nghiệp để sinh viên có điều kiện thực tập, sử dụng máy móc hiện đại, đáp ứng ngay được yêu cầu của doanh nghiệp khi được nhận vào làm mà không phải đào tạo lại. Nhà trường chủ động đầu tư một số máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu thực hành của sinh viên. 
PV