Số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm

THỨ HAI, 12/04/2021 14:02:29

Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, nhưng trong thời gian Hải Dương có dịch Covid-19, nhiều lao động chưa nộp hồ sơ.


Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội), trong 3 tháng đầu năm nay có 1.544 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái; 1.690 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 25%. Tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp gần 31,2 tỷ đồng, tăng 19,7%. Có 54 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề với tổng số tiền 222 triệu đồng.

Theo quy định, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, nhưng trong thời gian Hải Dương có dịch Covid-19, nhiều lao động chưa nộp hồ sơ.
PV