TP Chí Linh: 47 doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể

THỨ HAI, 25/11/2019 10:00:39

47 trong tổng số 57 doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở ở TP Chí Linh ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong năm 2019.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố, 15 bản thỏa ước có nhiều khoản thỏa thuận lợi cho người lao động so với quy định của pháp luật gồm trợ cấp ăn ca, lương tháng thứ13, đào tạo tay nghề, trợ cấp đi lại, nhà ở, tham quan du lịch... Điển hình là bản TƯLĐTT của các Công ty TNHH Michigan Hải Dương, TNHH Seidensticker Việt Nam, CP Tập đoàn quốc tế ABC - chi nhánh Hải Dương...

Các bản TƯLĐTT còn lại ít khoản có lợi cho người lao động và chủ yếu sao chép luật. Liên đoàn Lao động TP Chí Linh đã chỉ đạo cán bộ công đoàn cơ sở nắm bắt sâu sát tình hình của doanh nghiệp, lựa chọn thời điểm thích hợp tổ chức lấy ý kiến người lao động, thương lượng công khai với chủ sử dụng lao động để nâng cao chất lượng các bản TƯLĐTT trong năm tới.
PV