6 giải pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

THỨ BA, 07/02/2023 10:16:56

UBND tỉnh vừa quyết định ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Hải Dương.

Theo đó, có 6 giải pháp nhằm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác gồm: xây dựng, công khai và thực hiện quy hoạch về khoáng sản; xây dựng và tuyên truyền pháp luật về khoáng sản; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ giấy phép khai thác khoáng sản; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành với UBND cấp huyện, xã và tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án “Phòng, chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương” với vai trò chủ công, thường trực của lực lượng công an.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 79 khu vực khoáng sản nằm trong các quy hoạch khoáng sản của địa phương và trung ương; 8 khu vực khoáng sản không nằm trong quy hoạch nhưng có khoáng sản cần phải bảo vệ; có 1.339 khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có các khu vực khác trên địa bàn TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn có tiềm năng về khoáng sản cần phải bảo vệ.
 
PV