Không khí lạnh ít ảnh hưởng tới lúa

THỨ HAI, 16/05/2022 19:47:31

Đợt lạnh từ ngày 15-16.5 không ảnh hưởng nhiều tới quá trình sinh trưởng, phát triển của lúa.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện các trà lúa xuân trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn làm đòng đến trỗ bông. Trong đó, diện tích lúa đã trỗ thoát khoảng 27.700 ha, chiếm khoảng 45% diện tích lúa toàn tỉnh. Các trà lúa muộn đang trong giai đoạn phân hóa đòng. Do vậy, đợt lạnh từ ngày 15-16.5 không ảnh hưởng nhiều tới quá trình sinh trưởng, phát triển của lúa.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông với nhiệt độ trung bình từ 20-23 độ C, thấp hơn cùng kỳ. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại bệnh như đạo ôn, bệnh bạc lá và bệnh đốm sọc vi khuẩn phát sinh gây hại trên lúa. Nông dân cần thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh, chủ động tiêu úng cho lúa khi có mưa lớn.

PV