Cống sông Hương lún nứt

THỨ BA, 19/05/2020 08:08:55

Các phần công trình bản đáy, bể tiêu năng, sân phủ thượng hạ lưu, tường thân cống, 2 mố giữa, hệ thống khung cột dàn van đỡ sàn bố trí máy đóng mở... cống sông Hương đang có hiện tượng lún nứt.


Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra trọng điểm cống sông Hương
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các phần công trình bản đáy, bể tiêu năng, sân phủ thượng hạ lưu, tường thân cống, 2 mố giữa, hệ thống khung cột dàn van đỡ sàn bố trí máy đóng mở... cống sông Hương đang có hiện tượng lún nứt. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thanh Hà đã xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực tại chỗ để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Cống sông Hương thuộc đê hữu sông Rạng đoạn qua xã Thanh Xuân. Cống có nhiệm vụ tưới và tiêu thoát nước cho 26.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của 2 huyện Thanh Hà và Nam Sách. 
TRẦN HIỀN