​Giao thu gần 9,6 tỷ đồng Quỹ Phòng chống thiên tai

THỨ TƯ, 18/05/2022 09:57:17

UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2022 cho các địa phương gần 9,6 tỷ đồng, giảm 4,7 tỷ đồng so với năm 2021.

Huyện Tứ Kỳ được giao thu nhiều nhất với hơn 1,27 tỷ đồng, tiếp đến là thị xã Kinh Môn gần 1,27 tỷ đồng, TP Hải Dương gần 1,1 tỷ đồng. Huyện Thanh Hà được giao thấp nhất, gần 430 triệu đồng.

UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát các trường hợp thuộc diện đóng quỹ trên địa bàn để tổ chức việc thu, nộp quỹ theo quy định. UBND cấp xã thu và nộp tối thiểu 72% số thu trên địa bàn vào tài khoản quỹ cấp huyện. UBND cấp huyện thu và nộp tối thiểu 77% số thu vào tài khoản Quỹ Phòng chống thiên tai của tỉnh.
PV