Hải Dương không có điểm bị nhiễm độc hóa chất trong chiến tranh

THỨ TƯ, 12/05/2021 15:00:07

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong tỉnh không có điểm hoặc khu vực bị nhiễm độc hóa chất trong chiến tranh. Không có khu vực khai thác khoáng sản độc hại đã kết thúc khai thác.

Trong tỉnh có 1 điểm sản xuất ắc quy đã đóng cửa và di dời từ năm 1976. Khu vực nhà máy sản xuất trước đây đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành nhà ở và trường học.

Trước đó, trong tháng 4, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp các khu vực bị nhiễm độc hóa chất tác động đến môi trường đất. 

PHAN ANH