[Infographics] Những tác động nghiêm trọng do biến đổi khí hậu

THỨ HAI, 18/03/2019 11:37:45

Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên môi trường và cuộc sống của con người.