Kéo dài thời gian hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

THỨ HAI, 16/05/2022 08:14:47

Trong thời gian này, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của các hoạt động hưởng ứng.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống thiên tai

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 diễn ra từ ngày 15-22.5 với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai” nhưng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh quyết định triển khai các hoạt động hưởng ứng đến hết tháng 5. 

Trong thời gian này, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của các hoạt động hưởng ứng; nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và các quy định của pháp luật về PCTT. Hình thức tuyên truyền thông qua phương tiện truyền thông đại chúng; treo pano, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, đơn vị. Chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, rà soát để bổ sung, cập nhật phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình; kiện toàn các đội xung kích PCTT cấp xã; đẩy mạnh việc kiểm tra thực hiện các nội dung, kế hoạch PCTT đã xây dựng… 

                                                              DŨNG CƯỜNG