Không xây dựng lò đốt rác quy mô cấp xã

THỨ SÁU, 09/04/2021 10:33:26

Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo không chấp thuận thí điểm xây dựng, lắp đặt lò đốt rác công suất nhỏ, quy mô cấp xã theo đề nghị của UBND huyện Tứ Kỳ.


Giai đoạn tới, tỉnh sẽ xử lý rác thải sinh hoạt theo hướng phân loại rác tại nguồn, thành phần hữu cơ được ủ mùn, thành phần vô cơ sẽ đốt tại các nhà máy tập trung

Trước đó, ngày 20.3, UBND huyện Tứ Kỳ đã đề xuất cho một hộ kinh doanh triển khai thí điểm xây dựng, lắp đặt lò đốt rác công suất 24 tấn/ngày đêm để xử lý rác thải cho nhân dân xã Quang Phục. Diện tích thực hiện là 4.815 m2 tại bãi rác thải tập trung của thôn Bích Đồng. Hộ kinh doanh này sẽ đầu tư 1 lò đốt rác công nghệ Losiho - Bambo, công suất 1 tấn/giờ.    

Tháng 5.2018, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương “kiên quyết không chấp thuận đầu tư các lò đốt, bãi chôn lấp quy mô cấp thôn, xã”. Sở Tài nguyên và Môi trường đang lập đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của tỉnh; trong đó tập trung vào hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo hướng phân loại rác tại nguồn, thành phần hữu cơ ủ mùn, thành phần vô cơ sẽ đốt tại các nhà máy tập trung.

PHAN ANH