Kinh Môn: Tỷ lệ cây xanh đô thị thấp hơn quy định

THỨ TƯ, 07/04/2021 15:01:58

Tỷ lệ đất cây xanh đô thị tại khu vực nội thị ở Kinh Môn đạt khoảng 3,05 m2/người, thấp hơn quy định 0,95 m2/người.

Chăm sóc hoa tại khu đô thị sinh thái Thành Công 

Tổng diện tích cây xanh đô thị khu vực nội thị Kinh Môn đạt khoảng 323.627 m2, gồm 85.577m2 cây xanh tại khu đô thị mới, khu dân cư; 110.050 m2 diện tích đất cây xanh đường phố và 128.000 m2 diện tích mặt nước cảnh quan. Tỷ lệ đất cây xanh đô thị tại khu vực nội thị đạt khoảng 3,05 m2/người, thấp hơn quy định 0,95 m2/người. Nhìn chung các loại cây xanh được trồng đa dạng về chủng loại, kích thước...

Thị xã Kinh Môn phấn đấu đến năm 2025, diện tích cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt khoảng 670.000 m2, tương ứng 4,5 m2/người. Thời gian tới, thị xã tập trung trồng bổ sung, thay thế cây xanh bóng mát dọc các tuyến đường, phố chính; trồng cây xanh cảnh quan và hoa tại các khu vực có diện tích đất phát triển công viên, đường dạo, khu vui chơi tập trung của các khu dân cư...  
PV