Lắp đặt 20 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục

THỨ HAI, 24/01/2022 20:20:07

Các điểm đặt trạm quan trắc được lắp đặt theo mức độ ưu tiên để đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đề án "Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025", từ năm 2019-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đầu tư, lắp đặt xong Trạm Trung tâm điều hành, hệ thống máy chủ, đường truyền số liệu và 20 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh, gồm 10 trạm quan trắc nước mặt và 10 trạm quan trắc không khí xung quanh. 
 
Các trạm quan trắc nước mặt được đặt tại các sông chính, điểm đầu nguồn tiếp nhận nước từ các tỉnh khác chảy về để kiểm soát chất lượng nước sông và cảnh báo kịp thời khi nguồn nước bị ô nhiễm. Các trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh được ưu tiên lắp đặt tại các khu vực tập trung nhiều nguồn thải lớn như các cụm công nghiệp, điểm tập trung khu đô thị.
 
Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục sau khi đưa vào vận hành đã truyền dữ liệu quan trắc về sở và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu có thời điểm còn bị gián đoạn do các thiết bị đặt trong môi trường quan trắc thực tế có nhiều yếu tố tác động, làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động và kết quả quan trắc.
 
PV