Tất cả các xã ở Kim Thành duy trì tiêu chí đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp

THỨ TƯ, 04/08/2021 14:36:51

Toàn huyện Kim Thành có 62 tuyến đường phụ nữ tự quản với chiều dài hơn 24 km và 10 khuôn viên hoa tại các công sở, nghĩa trang liệt sĩ.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Thành, hiện nay, 100% số xã trên địa bàn huyện duy trì tiêu chí đường làng, ngõ xóm có cảnh quan từng hộ xanh - sạch - đẹp; không có hoạt động làm ô nhiễm môi trường. 

Hàng năm, các địa phương trong huyện trồng thêm khoảng 70.000 cây lấy gỗ. Hệ thống cây xanh được trồng phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm cảnh quan và cải thiện môi trường.
PV