​Tổ chức phát động Tết trồng cây từ ngày 27.1

THỨ SÁU, 27/01/2023 09:00:43

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023 từ ngày 27.1- 24.2 (từ ngày 6 tháng giêng đến 5.2 năm Quý Mão).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức, phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023 từ ngày 27.1-24.2 (từ ngày 6 tháng giêng đến 5.2 năm Quý Mão). Tùy vào điều kiện thực tế, các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, đơn vị lựa chọn quy mô, hình thức và thời điểm phát động Tết trồng cây phù hợp. Kết quả trồng cây toàn đợt triển khai thực hiện xong trong quý I.2023.

Đối với TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, phấn đấu diện tích trồng rừng mới đạt 150 ha và bảo vệ ổn định gần 10.000 ha rừng hiện có.

PV