16 thôn, khu dân cư dự kiến thành lập mới ở đâu?

THỨ TƯ, 07/12/2022 15:00:46

UBND tỉnh Hải Dương đã có tờ trình về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách thành lập mới nhiều thôn, khu dân cư trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra từ ngày 7-8.12.

>>> Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII
>>> Tăng trưởng GRDP của Hải Dương đứng thứ 8 trong đồng bằng sông Hồng
>>>
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

>>> Thảo luận, quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
>>>
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 64,7% kế hoạch
>>>
Xem xét tăng thu học phí, tỉnh hỗ trợ gần 174,4 tỷ đồng chênh lệch năm đầu tiên


Theo đó, UBND tỉnh đề nghị sắp xếp sáp nhập, chia tách, thành lập mới các thôn, khu dân cư trên địa bàn các huyện Thanh Hà, Gia Lộc, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương.

Cụ thể, huyện Thanh Hà được đề nghị thành lập 4 thôn mới tại xã Thanh Sơn trên cơ sở chia tách 2 thôn Thúy Lâm và Tráng Liệt. Huyện Gia Lộc thành lập 4 thôn mới trên cơ sở chia tách thôn An Cư (xã Đức Xương) và thôn Nam Cầu (xã Phạm Trấn). 

Thị xã Kinh Môn thành lập thôn Bản Trại (xã Thượng Quận) trên cơ sở nhập toàn bộ thôn Trại Sắn với thôn Bồ Bản. 

TP Hải Dương thành lập 5 thôn tại xã Tiền Tiến trên cơ sở chia tách 2 thôn Cập Thượng, Cập Nhất; thành lập khu dân cư số 15 trên cơ sở dân cư hiện có đang sinh sống trong khu đô thị Ecorivers (phường Hải tân); thành lập khu dân cư số 7 phường Cẩm Thượng trên cơ sở sắp xếp khu dân cư số 3 và 4.

Theo UBND tỉnh, trong các năm 2018 và 2019, UBND tỉnh đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên nhưng đến nay có một số thôn, khu dân cư có diện tích nhỏ, quy mô số hộ, dân số thấp so với tiêu chuẩn. Nhiều thôn, khu dân cư có quy mô số hộ lớn, dân số đông, diện tích rộng hoặc bị chia cắt bởi các tuyến đường giao thông gây khó khăn trong quản lý hành chính. Bên cạnh đó, TP Hải Dương đã hình thành một số khu đô thị, khu dân cư mới có diện tích quy hoạch và quy mô số hộ lớn, đòi hỏi cần có công tác quản lý hành chính ở cơ sở. Do đó, việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách để thành lập mới một số thôn, khu dân cư là rất cần thiết.

Trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 1.334 thôn, khu dân cư. Sau khi thực hiện phương án này, toàn tỉnh có 1.342 thôn, khu dân cư (902 thôn, 440 khu dân cư), tăng 6 thôn và 2 khu dân cư so với trước khi sắp xếp.
PHONG TUYẾT