3 chợ ở Hải Dương có mẫu sản phẩm từ lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi

THỨ HAI, 15/08/2022 10:31:33

Các mẫu này được gửi xét nghiệm ngày 19.7.

Qua việc lấy mẫu giám sát của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thú y vùng 2 (Hải Phòng) tại 5 chợ buôn bán thịt lợn, sản phẩm từ lợn ở các huyện Gia Lộc, Cẩm Giàng, Kim Thành và TP Hải Dương thì 3 chợ tại huyện Gia Lộc, Cẩm Giàng và Kim Thành có thịt lợn, sản phẩm từ lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. 

Tại chợ Kim Anh (Kim Thành) có 5/10 mẫu thịt, phủ tạng hoặc thực phẩm và 1 mẫu lau bề mặt dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi; chợ Cuối (Gia Lộc) có 3/10 mẫu; chợ Ghẽ (xã Tân Trường, Cẩm Giàng) có 1/10 mẫu dương tính.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu các địa phương có mẫu xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi nhanh chóng điều tra, xác minh nguồn gốc; thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại các chợ có mẫu dương tính. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi, nắm bắt thông tin dịch bệnh trên đàn lợn, chủ động thực hiện giám sát tình hình dịch bệnh, xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng (nếu có)... 
PV