4 huyện hoàn thành vượt kế hoạch trồng cây vụ đông

THỨ NĂM, 01/12/2022 11:23:38

Đến hết tháng 11, nông dân toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 20.200 ha cây vụ đông, đạt gần 97% kế hoạch, tăng gần 1.000 ha so với vụ đông năm trước.


Nông dân các xã khu C của huyện Kim Thành tiêu thụ củ đậu thuận lợi, được giá
Các huyện Thanh Hà, Kim Thành, Cẩm Giàng và Nam Sách đã hoàn thành vượt kế hoạch trồng cây vụ đông; các địa phương khác đạt từ 80 - 99% kế hoạch.

Hầu hết diện tích các loại cây vụ đông chủ lực như rau ăn lá, hành tỏi, cà rốt… đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cải bắp, su hào, su lơ và các loại rau ăn lá đạt hơn 8.300 ha, hành tỏi đạt hơn 6.300 ha, cà rốt gần 1.300 ha... Năm nay, giá nhiều loại rau màu vụ đông giảm so với năm trước nhưng một số loại như củ đậu, cà rốt bán được giá và tiêu thụ thuận lợi. 
TRẦN HIỀN