8,4 tỷ đồng xử lý sạt lở kênh T6

THỨ BA, 07/12/2021 08:50:48

Các hạng mục thi công gồm xây dựng kè bờ hữu tuyến kênh với chiều dài tường kè hơn 0,5 km và xây cầu qua kênh.

UBND tỉnh quyết định sử dụng 8,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi đã bố trí trong dự toán năm 2021 để xử lý sự cố sạt lở kênh T6 là kênh dẫn trạm bơm Bình Hàn ở xã An Thanh (Tứ Kỳ).

Ngoài việc chống sạt lở, tăng ổn định mái kênh, nâng cao năng lực tưới tiêu thì công trình còn góp phần chống lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi. Kênh T6 do Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2021-2022.
DC