Bưởi Thanh Hồng đủ điều kiện xuất khẩu sang Hoa Kỳ

THỨ BA, 29/11/2022 12:07:31

Vùng trồng bưởi đủ điều kiện xuất khẩu sang Hoa Kỳ có diện tích 15 ha ở thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã phê duyệt công nhận mã số vùng trồng bưởi thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng (Thanh Hà) đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường nước này.

Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hải Dương thông báo cho các hộ tham gia vùng trồng đã được cấp mã số biết để bắt đầu triển khai sản xuất, xuất khẩu quả bưởi tươi và tuân theo đúng quy định của Hoa Kỳ. Tăng cường giám sát để bảo đảm vùng trồng luôn duy trì và tuân thủ đúng quy định của nước nhập khẩu...

Vùng trồng bưởi đủ điều kiện xuất khẩu sang Hoa Kỳ có diện tích 15 ha ở thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng với 59 hộ nông dân tham gia sản xuất. Đây là vùng trồng bưởi duy nhất trên địa bàn tỉnh được cấp mã, sản lượng trung bình đạt từ 20 - 25 tấn/vụ.
 
PV