Cẩm Giàng: Hơn 127 ha rau màu phải gieo trồng lại

THỨ SÁU, 22/10/2021 08:44:12

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Giàng, toàn huyện có hơn 127 ha rau màu phải gieo trồng lại, chủ yếu là cây cà rốt.


Chi phí gieo trồng lại mỗi sào cà rốt khoảng 2 triệu đồng

Đây là những diện tích bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng bão số 7 và mưa lớn kéo dài nhiều ngày trước đó. Các xã Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ có nhiều diện tích bị thiệt hại. Các địa phương đã chỉ đạo HTX Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn nông dân làm lại đất, bổ sung phân bón, giống để gieo trồng lại. Ước tính chi phí gieo trồng lại khoảng 2 triệu đồng/sào cà rốt.

Theo thống kê, toàn huyện Cẩm Giàng có hơn 686 ha lúa và rau màu bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn và bão số 7. UBND huyện Cẩm Giàng đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các diện tích lúa, rau màu bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 7.

KHÁNH HÒA