Cẩm Giàng nợ quá hạn vốn chính sách thấp nhất tỉnh

CHỦ NHẬT, 19/03/2023 08:54:57

Huyện Cẩm Giàng đang duy trì hoạt động hiệu quả 251 tổ tiết kiệm vay vốn chính sách xã hội.


Tín dụng chính sách xã hội đang hỗ trợ hiệu quả sản xuất các sản phẩm làng nghề truyền thống ở huyện Cẩm Giàng
Đến ngày 15.3, tổng dư nợ cho 6.661 khách hàng vay đạt gần 348 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn ở huyện hiện chỉ là 0,004% tổng dư nợ, thấp nhất tỉnh. Hội Phụ nữ huyện có 128 tổ đang tín chấp cho hội viên vay gần 196 tỷ đồng. Hội Nông dân có 84 tổ tín chấp cho hội viên vay gần 111 tỷ đồng. Tất cả các tổ tiết kiệm vay vốn đều xếp loại tốt theo các tiêu chí của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Các cơ sở hội đã thành lập 36 mô hình, tổ nhóm liên kết, câu lạc bộ nuôi thủy sản. Riêng Hội Nông dân còn có 15 chi hội, tổ hội nghề nghiệp… Vốn tín dụng đã được đầu tư tại các vùng sản xuất hàng hóa hiệu quả kinh tế cao như cà rốt ở các xã Đức Chính, Cẩm Văn; bí xanh, bí đỏ ở các xã Cẩm Hưng, Định Sơn; dưa hấu ở xã Ngọc Liên; các vùng nuôi thủy sản ven sông, hồ ao; các sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống mộc Đông Giao; rượu Phú Lộc...
  TL